Ioan 12:31-33 31Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.

Acum. Venise un ceas însemnat în istoria lumii. Isus era pe punctul de a muri pentru neamul omenesc vinovat, asigurând în felul acesta mântuirea oamenilor şi făcând sigură înfrângerea împărăţiei lui Satana. Expresia acum era astfel plină de însemnătatea cea mai mare.

Judecata lumii acesteia. Nu că Isus era gata să şadă ca judecător, Dumnezeu, într-adevăr na trimes pe Fiul Său în lume ca să judece [aşa cum krino este tradus cel mai adesea] lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El (vezi la cap. 3,17). Totuşi, prin legătura lor cu Fiul, oamenii îşi hotărau soarta lor veşnică (vezi la cap. 9,39). Refuzând să-L primească pe Isus ca Mesia al profeţiei şi ca Mântuitor al lumii, naţiunea iudaică şi-a pecetluit soarta şi a suferit condamnarea.

Stăpânitorul lumii acesteia. [Principele acestei lumi, KJV]. Acest titlu pentru Satana se găseşte numai în Ioan (cf. cap. 14,30; 16,11). Alte titluri date lui sunt dumnezeul acestei lumi (2 Corinteni 4,4) şi domnul puterii văzduhului (Efeseni 2,2). Despre autoritatea uzurpată a lui Satana asupra acestei lumi vezi Matei 4,8.9.

Aruncat afară. Avusese loc o aruncare afară la data când Lucifer a căzut din înalta lui poziţie (PP 42). Acum lucrarea lui urma să fie şi mai mult restrânsă. Prin atitudinea lui faţă de Fiul lui Dumnezeu, Satana se găsea demascat în adevăratul lui caracter. De aici înainte el nu mai putea să aştepte pe îngeri când ieşeau din curţile cereşti şi să acuze înaintea lor pe fraţii lui Hristos (DA 761). Vezi mai departe la Apocalipsa 12,7-9.

32Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.” –

Înălţat. Adică, pe cruce. Acelaşi verb apare în cap. 3,14 (vezi comentariul acolo), unde Isus compară înălţarea Sa cu înălţare şarpelui în pustie. În cap. 8,28 Isus se referă din nou la înălţarea Sa şi vorbeşte despre actul acesta ca fiind făcut de iudei. Aceasta arată clar că El nu se referă la înălţarea Lui.

Voi atrage. Crucea s-a dovedit, în mii de vieţi, că este mai magnetică decât toate fascinaţiile lumii. După eforturile sale cam infructuoase în Atena, unde el întâmpinase logică cu logică, în Corint Pavel s-a hotărât să nu ştie altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit (1 Corinteni 2,2; cf. AA 244). Drept urmare, ostenelile lui au fost în totul pline de succes. Magnetismul crucii n-a scăzut de loc cu trecerea veacurilor. Ea este încă puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu de a aduna suflete pentru Hristos (6T 67).

Pe toţi oamenii. Cuvântul oamenii este adăugat, şi includerea lui limitează aplicarea versetului la membrii familiei omeneşti. El ar trebui omis, deoarece au fost atraşi la Hristos nu numai membrii familiei omeneşti, prin jertfirea Sa de Sine, ci şi îngeri şi locuitorii altor lumi au fost atraşi la El din nou prin demonstrarea iubirii jertfitoare a lui Dumnezeu (Coloseni 1,20).

33Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. –

Cu ce moarte. Vezi la v. 32.

Deschide Biblia