Ieremia 2:2 2„Du-te şi strigă la urechile cetăţii Ierusalimului: „Aşa vorbeşte Domnul: „Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta, când erai logodită, când Mă urmai în pustiu, într-un pământ nesemănat.

DU-TE ŞI STRIGĂ. Dacă Ieremia era în Anatot, acum i s-a poruncit să plece de acolo şi să se ducă la Ierusalim în vederea activităţii lui profetice.

MI-ADUC AMINTE. Literal, Îmi aduc aminte de tine spre binele tău, sau în folosul tău (vezi Neemia 5,19).

DRAGOSTEA PE CARE O AVEI CÂND ERAI TÂNĂRĂ. Sau Bunătatea tinereţii tale. Gramatical expresia poate însemna fie dragostea [credincioşia] lui Dumnezeu faţă de Israel, fie cea a lui Israel care răspunde fierbinţilor rugăminţi ale iubirii lui Dumnezeu. Printr-o figură poetică Dumnezeu este prezentat ca Îndrăgostitul iar Israel ca logodnica Lui.

LOGODITĂ. Literal, vremea logodnei, sau starea de a fi logodnică. Starea de logodire era începutul istoriei ei. PĂMÂNT NEASEMĂNAT. Israel şi-a dovedit sinceritatea dragostei dând uitării confortul şi starea oarecum de siguranţă a Egiptului pentru a urma pe Dumnezeu într-o pustie stearpă.

Deschide Biblia