Ieremia 15:16 16Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne Dumnezeul oştirilor!

Când am primit cuvintele Tale. Se poate că el avea în minte chemarea sa ca vorbitor din partea lui Dumnezeu (vezi cap. 1,1.2). În consecinţă, el ar vrea să povestească marea sa experienţă care venise la el prin legătura sa cu Domnul. Hrănirea sa cu cuvintele lui Dumnezeu au adus inimii sale bucurie şi veselie; iar aceste cuvinte au ajuns pentru el mai dulci decât mierea, decât picurul fagurelui (vezi Psalmi 19,10). Compară experienţa lui Ezechiel (vezi comentariul la Ezechiel 3,1.3).

După Numele Tău sunt numit. Expresia zice literal numele Tău a fost chemat asupra mea. Ieremia recunoştea că fusese adoptat în familia cerului şi că acum purta numele de familie (vezi Efeseni 3,15). Pe temeiul acesta făcea apel să fie ocrotit de vrăjmaşii săi (Ieremia 15,15).

Dumnezeul oştirilor. Vezi comentariul la cap. 7,3.

Deschide Biblia