Ieremia 12:5 5„Dacă, alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu nişte cai? Şi, dacă nu te crezi la adăpost decât într-o ţară liniştită, ce vei face pe malurile îngâmfate ale Iordanului?

Dacă alergând. Sau a alergat. Dumnezeu îi cere lui Ieremia să-şi compare micile întristări cu necazurile mult mai mari ale altora, sau cu necazurile mult mai mari care vor veni peste el.

Cei ce aleargă pe picioare. O figură de stil reprezentând vicisitudinile obişnuite ale vieţii, în comparaţie cu caii sau călăreţii, ce reprezintă situaţiile mai dificile. De la omul de rând se poate aştepta să ţină pasul cu semenii săi, dacă însă oboseşte când se ia la întrecere cu cei care aleargă pe jos, cum ar putea el să facă faţă sarcinii mult mai grele de a ţine pasul cu caii? Învăţătura dată profetului din vechime ar putea să se potrivească fiecăruia astăzi. Dacă neglijăm sarcinile mici din viaţă, cum am putea face faţă răspunderilor mai mare care vin? Dacă nu putem suporta necazurile mai mici ale vieţii, cum vom putea face faţă îngrozitoarelor dureri adânci care ar fi să vină? Şi la urmă, dacă nu izbutim să facem faţă cu credinţă şi încredere la situaţiile zilei de azi, cum vom putea fi în stare să ţinem piept greutăţilor celor mai de nesuportat şi amăgirilor celor mai copleşitoare ce vor veni asupra noastră în cursul timpului strâmtorării (vezi GC 621, 622)?

Îngâmfate. Ebr. ga’on, înalt, evidenţiere, sau mândrie. Traducerea obişnuită a lui ga’on în VT este mândrie. Se pune întrebarea ce anume se înţelege aici prin expresia mândria Iordanului, sau înălţimea Iordanului. Unii consideră că se face referire la apele înalte ale Iordanului denotând revărsarea fluviului în vremea secerişului (vezi Iosua 3,15; 1Cronici 12,15). Alţii sunt de părere că se face referire la copacii înalţi ai Iordanului, care, împreună cu tufele lor şi trestiile de sub ei alcătuiesc o junglă sau un hăţiş locuit de lei şi alte animale sălbatice (vezi Ieremia 49,19; Zaharia 11,3. Indiferent dacă îngâmfarea Iordanului este potopul sau hăţişul, este clar contrastul dintre acesta şi ţara liniştită.

Deschide Biblia