Geneza 9:15 15şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.

Şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământ. Curcubeul, un fenomen fizic natural, a fost un simbol potrivit despre făgăduinţa lui Dumnezeu de a nu mai nimici niciodată pământul printr-un potop. Deoarece condiţiile climaterice ale pământului aveau să fie cu totul diferite după potop, iar în cele mai multe părţi ale lumii ploile aveau să înlocuiască roua binefăcătoare spre a uda pământul, era necesar ca temerile oamenilor să fie liniştite de ceva de fiecare dată când ploaia începea să cadă. Mintea spirituală poate să vadă în fenomenele naturale descoperirile lui Dumnezeu despre Sine Însuşi (vezi Romani 1,20). Astfel, curcubeul este o dovadă pentru credincios că ploaia va aduce binecuvântare, iar nu nimicire universală.

Ioan a văzut în viziune un curcubeu care înconjura tronul lui Dumnezeu (Apocalipsa 4,3). Omul priveşte spre curcubeu pentru a-şi aduce aminte de făgăduinţa lui Dumnezeu, iar Dumnezeu Însuşi priveşte la el spre a-şi aminti şi împlini făgăduinţa Sa. În curcubeu, credinţa şi încrederea omului întâlnesc imutabilitatea şi credincioşia lui Dumnezeu.

Razele de lumină sfântă care pornesc de la Soarele Neprihănirii (Maleahi 4,2) cum sunt văzute de ochiul credinţei prin prisma experienţelor vieţii, descoperă frumuseţea caracterului neprihănit al lui Isus Hristos. Legământul cel veşnic între Tată şi Fiu (Zaharia 6,13) asigură pentru fiecare fiică şi fiu credincios şi umil al lui Dumnezeu privilegiul de a privi în Isus pe Singurul plin de farmec şi, privindu-L, să fie schimbat după asemănarea Sa.

Deschide Biblia