Geneza 6:18 18Dar cu tine fac un legământ; să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevasta ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine.

Fac un legământ. Cel dintâi acord raportat între Dumnezeu şi Noe (vezi cap. 15,9-17 pentru procedura de urmat la încheierea unui legământ). Prin încheierea unui legământ cu Noe, Dumnezeu a întărit încrederea acelui bărbat credincios în siguranţa purtării de grijă divine. Orice se putea întâmpla, Noe ştia că el şi familia sa vor fi salvaţi.

Şi fiii tăi. Aceste făgăduinţe i-au cuprins chiar şi pe fiii nenăscuţi ai lui Noe şi soţiile lor, pentru că în acea vreme Noe încă nu avea copii, deşi era deja în vârstă de 480 de ani (vezi cap. 5,32). Nici unul dintre strămoşii lui Noe nu a aşteptat timp atât de îndelungat după urmaşi şi poate că el a şi pierdut speranţa de a mai fi binecuvântat cu copii. În multe ocazii, Dumnezeu a pregătit uneltele Sale alese pentru timpul de criză, călăuzindu-le prin lungi perioade de deznădejde, ca să poată învăţa răbdarea şi încrederea în El. Chiar aceeaşi experienţă au avut-o şi părinţii lui Isaac, Samuel şi Ioan Botezătorul. Porunca de a construi corabia cuprindea, în acel timp, asigurarea indirectă că, păstrând viaţa, spiţa familiei lui Noe nu se va stinge. Naşterea fiilor săi va fi atunci pentru Noe un semn de egală certitudine a potopului care urma să vină. Prin credinţă, el a mers înainte, crezând lucruri care încă nu se vedeau (Evrei 11,7).

Deschide Biblia