Geneza 37:11 11Fraţii săi au început să-l pizmuiască; dar tatăl său a ţinut minte lucrurile acestea.

Deschide Biblia