Geneza 22:16-18 16şi a zis: „Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu,

Pe Mine Însumi jur. Scopul unui jurământ este să ofere confirmarea celor care sunt declarate. Oamenii Îl cheamă pe Dumnezeu ca martor al integrităţii lor. Deoarece nu este nimeni mai mare decât Dumnezeu (Evrei 6,13), El jură pe Sine Însuşi (vezi Isaia 45,23; Ieremia 22,5; 49,13; etc.). Făcând astfel, Dumnezeu, de dragul omului, urmează un obicei familiar oamenilor pentru a-i convinge cu privire la făgăduinţele Sale vrednice de crezare.

17te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei.

Va stăpâni cetăţile vrăşmaşilor. Dintre făgăduinţele lui Dumnezeu făcute lui Avraam, numai aici se face referire la vrăşmaşi asupra cărora sămânţa lui va triumfa. Probabil că aceasta este o prezicere că urmaşii săi vor fi învingători asupra vrăşmaşilor lor în viitoarea cucerire a Canaanului. Ea poate, de asemenea, să cuprindă triumful adevărului asupra sistemelor religioase păgâne, adică întoarcerea păgânilor prin lucrarea misionară a copiilor spirituali ai lui Avraam.

18Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!”

Deschide Biblia