Galateni 3:29 29Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.

Sămânţa lui Avraam. Ca fiu al lui Avraam, Hristos a devenit într-un anumit sens, moştenitor al făgăduinţelor legământului (vezi vers. 16). Prin botez dobândim înrudirea cu Hristos, şi prin El dobândim dreptul de a participa la făgăduinţele date lui Avraam (vers. 7-9). Cu privire la importanţa dată de iudei descendenţei literale din Avraam (vezi Mat 3:9; Rom 9:1).

Moştenitori. Ca fii spirituali ai lui Avraam, creştinii au devenit împreună moştenitori cu Hristos (Rom 8:17). Ca Fiu al lui Dumnezeu, Hristos este moştenitor al onoarei şi slavei cerului, şi cei care cred în El devin moştenitori ai unei poziţii de onoare în univers de care nu ar fi fost cu putinţă să se bucure fiinţele create dacă Cuvântul nu S-ar fi făcut trup (Ioan 1:1.14). La întrupare, divinitatea şi umanitatea au fost unite prin legături care nu vor fi niciodată rupte (DA 21,25.26). ca moştenitori cu Avraam ai făgăduinţelor legământului, toţi cei care anulează înaltul lui exemplu de credinţă vor intra în cetatea care are temelii tari, spre care ei privesc totdeauna în credinţă (Evr 11:10). Vezi Gal 3:9.14.

Făgăduinţă. Adică, făgăduinţa lui Dumnezeu dată lui Avraam de a îndreptăţi atât pe iudei cât şi neamurile, numai pe temeiul credinţei fără faptele legii (vezi vers.8, 14, 16).

COMENTARII ELLEN G. WHITE

1 FE 332; 5T 142

1–4FE 196

1–5AA384

2 AA 208

7 DA 556; PP 153

8 DA 193; PP 154, 370

13 DA 741; PP 63; SR 225

16 AA 222; PP 169, 370

26 AA 208

27 3T 365; 4T 41; 6T 97

28 COL 386; DA 403; PP 370; 7T 225

29 PP 170

Deschide Biblia