Galateni 3:26 26Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.

Toţi sunteţi. Adică, atât iudei cât şi neamurile (vezi vers. 24).

Fii ai lui Dumnezeu. [Copii ai lui Dumnezeu, KJV]. Literal, fii ai lui Dumnezeu, fiind născuţi din nou ca membri ai familiei lui Dumnezeu din cer şi de pe pământ (vezi Mat 5:9; Ioan 1:12.13; 3:3.5; Rom 8:15.16; 9:8.26; Efes 3:15; 1Ioan 3:1.2).

Prin credinţa. Vezi Rom 1:5.17; Gal 3:11. Iudeii şi neamurile la fel urmează să fie mântuiţi prin credinţă, nu prin faptele legii (vezi cap. 2:16).

Deschide Biblia