Galateni 3:16 16Acum, făgăduinţele au fost făcute „lui Avraam şi seminţei lui.” Nu zice: „şi seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: „şi seminţei tale”, adică Hristos.

Făgăduinţele. Făgăduinţele cuprindeau un fiu care să fie moştenitorul său (Gen 15:4), posedarea ţării literale a Canaanului (vers. 18), perspectiva de a deveni o naţiune mare (cap. 12:2; 15:5), calitatea de strămoş al lui Mesia (Gal 3:16) şi privilegiul de a fi instrumentul ales al lui Dumnezeu pentru a proclama mântuirea naţiunilor pământului(Gen 12:3; Gal 3:8.14). Făgăduinţele au fost repetate lui Avraam la diferite ocazii, într-un spaţiu de timp de aproape o jumătate de secol (vezi Gen 12:1-4.7; 13:15.16; 15:4.5,13-18; 17:1-8.16-21; 18:10; 22:17-18).

Seminţelor, ca şi cum ar fi multe. Adică, tuturor descendenţilor lui Avraam.

Seminţei tale. Ţinta legământului lui Dumnezeu cu Avraam era venirea lui Mesia şi mântuirea oamenilor. Toate celelalte făgăduinţe erau accesorii ale acesteia. Mari binecuvântări aşteptau pe poporul ales dacă ar fi conlucrat cu Dumnezeu (vezi Vol. IV, p. 26-30), dar din nefericire ei nu au făcut aşa ceva (p. 30-33). Datorită acestui lucru, ei şi-au pierdut rolul de instrument al Cerului pentru mântuirea lumii. Cu toate acestea, Dumnezeu a predominat peste greşeala lor iar Mesia a venit pe pământ la împlinirea vremii, ca fiu al lui Avraam (vezi Vol. IV, p. 32).

În prima instanţă făgăduinţa cu privire la urmaşi avea în vedere pe Isaac (vezi referinţele citate mai sus la făgăduinţe; cap. 4:22.23). Aici însă, prin inspiraţie, apostolul Pavel atrage atenţia la un adevăr mai adânc decât părea la prim vedere (vezi Deu 18:15). Făgăduinţa împlinită mai întâi în Isaac, urma să aibă o împlinire finală şi deplină în Hristos. Declarând aici că Hristos era, într-un sens special, sămânţa lui Avraam, Pavel nu exclude aici pe descendenţii direcţi ai lui Avraam prin Isaac (vezi Gal 4:23) şi nici pe descendenţii săi spirituali în Hristos (vezi cap. 3:29). În acord cu aceasta, făgăduinţa şi-a ajuns împlinirea supremă, dar nu exclusivă, în Hristos.

Deschide Biblia