Galateni 1:4 4El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.

S-a dat pe Sine. Vezi Mat 20:28; Rom 14:25. Tema acestei epistole este mântuirea prin Isus Hristos. Galatenii se abătuseră de la acest adevăr spiritual şi acceptaseră învăţătura mincinoasă că mântuirea poate fi dobândită prin eforturi personale. Acceptarea acestei doctrine nebiblice îi făcuse să treacă cu vederea moartea ispăşitoare a lui Hristos. Dându-Se pe Sine ca jertfă pentru a ne elibera de sub pedeapsa păcatului, Isus nu numai că a suferit şi a muri în locul nostru, ci S-a unit cu familia omenească şi Şi-a identificat interesele cu ale noastre(vezi Filp 2:6-8).

Pentru păcatele noastre. Vezi Isa 53:4-6.

Acest veac rău. [Această lume rea de faţă, KJV; Acest veac viclean, G. Galaction]. Adică de la păcatul şi stricăciunea ce domnesc în veacul acesta. Prin noi înşine suntem lipsiţi de puterea de a scăpa (vezi Rom 7:24 la 8:4). Galatenilor care atât de repede uitaseră marile adevăruri ale îndreptăţirii şi sfinţirii şi se înapoiaseră la faptele legii ca mijloc de mântuire, Pavel le prezintă din nou marele adevăr că Isus, prin jertfa Lui ispăşitoare, procurase o cale de scăpare pentru toţi aceia care Îl vor accepta. Orice încercare de a dobândi această biruinţă asupra răului din lume prin propriile eforturi ale omului nu e după voia lui Dumnezeu. În felul acesta, în scurta lui introducere, Pavel face cunoscut obiectivul acestei epistole. Dacă galatenii persistă în legalismul lor nu pot nădăjdui nici în eliberarea de păcat acum, nici primirea în lumea viitoare, lipsită de păcat.

După voia. Vezi Isa 53:10; cf. Ioan 3:16.

Dumnezeului nostru şi Tatăl. Literal, Dumnezeul şi Tatăl nostru. Ambii termeni se referă la aceeaşi persoană.

Deschide Biblia