Faptele Apostolilor 7:55 55Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu;

Dar Ştefan. [Dar el, KJV; Iar el, Nitz]. Arătând contrastul simplu şi deplin, cu împotrivitorii lui deliranţi.

Plin. [Fiind plin, KJV]. Implicând nu o inspiraţie de moment, ci o experienţă continuă. Ca şi la început (cap. 6,5), tot aşa şi la sfârşit, Ştefan este plin de Duhul Sfânt.

Şi-a pironit ochii. [A privit în sus, fix, KJV]. Vezi cap. 1,10.

Spre cer. Ştefan a văzut cerurile deschise (Fapte 7,56; cf. cu Isaia 6,1). Nimeni dintre privitori nu a văzut slava cerurilor deschise în felul acesta, şi susţinerea că Ştefan vedea slava aceasta părea pentru el să-i agraveze vinovăţia. Dar numai profeţii ne pot spune dacă ceea ce ei văd este cu ochiul spiritual lăuntric sau printr-o extindere a simţului fizic (cf. Matei 3,16; 2 Cor.12,1-6).

A văzut slava lui Dumnezeu. Compară cu Gen. 3,24; Exod 13,21; Ioan 1,14; Fapte 7,2. Vorbirea lui Ştefan începe cu o referire la Dumnezeul slavei şi se termină relatând o viziune a slavei dumnezeieşti care străluceşte asupra minţii sale. Cu ce expresie de încântare trebuie să fi privit el slava aceea! El a uitat primejdia mortală a momentului şi s-a devotat cu totul viziunii cereşti.

Isus stând în picioare. Despre Hristos se vorbeşte de obicei ca şezând la dreapta lui Dumnezeu. La dreapta lui Dumnezeu. Vezi Matei 26,64. Această privelişte a Tatălui şi a Fiului a întărit pe servul credincios suferind.

Deschide Biblia