Exodul 31:13 13„Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.

Sabatele Mele. Una dintre cele mai remarcabile caracteristici ale capitolelor de încheiere ale Exodului este îndemnul repetat cu privire la respectarea a Sabatului zilei a şaptea (vezi cap. 16,22-30; 20,8-11; 23,12; 34,21; 35,2,3). Aceasta dovedeşte marea importanţă a Sabatului, pentru că nici

o altă poruncă a Decalogului nu este amintită. Această referinţă făcută cu privire la respectarea Sabatului nu este o simplă repetare a observaţiilor similare, ci ea prezintă Sabatul ca un semn între Dumnezeu şi poporul Lui şi avertizează că pedeapsa pentru călcarea Sabatului este moartea.

Un semn. Dumnezeu dăduse deja israeliţilor circumciziunea ca semn în trupul lor al legământului cu ei (Geneza 17,9-14; Fapte 7,8). Acum, urma ca Sabatul să fie un semn în plus al acestui legământul, nu în trup, ci în inimă (Exod 31,12.13.16,17; Ieremia 31,31-33; Ezechiel 20,12.20; 2 Corinteni 3,3).

Deschide Biblia