Evrei 9:24 24Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.

Locaş de închinare. [Locuri sfinte, KJV]. Gr. hagia (vezi cap. 8,2; 9,8.25).

Făurit de mâini omeneşti. Vezi v.11.

Chipul. [Înfăţişarea, KJV]. Gr. antitupa, copii, reprezentări. Cuvântul antitip derivă de la acest cuvânt grecesc, deşi noi folosim în general antitip pentru ceea ce este prefigurat de tip. Cuvântul grecesc se poate referi fie la original, fie la copie. El apare numai încă o singură dată în Noul Testament (2 Petru 3,21).

Chiar în cer. Aici, cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini (v. 11) este considerat egal cu cerul. Nici o construcţie omenească nu ar putea reprezenta vastitatea şi slava acelui templu ceresc, locul de locuit al Împăratului împăraţilor, unde mii de mii Îi slujesc şi de zece mii de ori zece mii stau înaintea Lui, acelui templu umplut de slava scaunului de domnie veşnic, unde serafimii, păzitorii lui strălucitori, îşi acoperă faţa în adorare. (PP 357)

Acum. Autorul scoate în evidenţă ideea că Hristos deja slujeşte ca Mare Preot. El îi îndeamnă pe cititori să nu mai depindă de vechiul sistem levitic şi să folosească pe deplin avantajele glorioase noului legământ (compară cu v. 9).

Pentru noi. Sau în favoarea noastră. El face mijlocire pentru noi (cap. 7,25). Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor: pe Isus Hristos cel neprihănit (vezi 1 Ioan 2,1).

Înaintea lui Dumnezeu. Aceste cuvinte Îl pun pe Isus în contrast cu marele preot din sanctuarul pământesc (vezi v. 8), care putea să se înfăţişeze doar în prezenţa manifestării divine, în gloria Shekinei (vezi Geneza 3:24), iar lucrul acesta îi era îngăduit doar o dată pe an.

Deschide Biblia