Evrei 9:15 15Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită.

Şi tocmai de aceea. [Din cauza aceasta, KJV]. Adică din cauza puterii sângelui lui Hristos de a curăţi conştiinţa.

Mijlocitorul unui legământ nou. [Mijlocitorul unui testament nou, KJV]. Autorul a vorbit deja despre Hristos ca mijlocitor al unui legământ mai bun (vezi cap. 8,6). În ce priveşte noul legământ, vezi cap. 8,8–12. În ce priveşte cuvântul testament (sau legământ), vezi cap. 9,16.

Prin moartea Lui. Literal, având loc moartea. Este vorba de moartea pe cruce (vezi cap. 2,14).

Răscumpărarea. Gr. apolutrosis (vezi Romani 3,24).

Sub legământul dintâi. Sau sub testamentul dintâi (vezi cap. 7,22; 9,16). Sub sistemul jertfelor iertarea de păcat era acordată pe temeiul sângelui Mielului lui Dumnezeu care urma să fie vărsat. Sângele animalelor în sine şi prin sine nu avea puterea de a ierta păcatele. Era doar un simbol pentru moartea lui Hristos pentru păcatele lumii. Dacă Isus nu Şi-ar fi dat viaţa, iertarea oferită sub legământul dintâi n-ar fi fost niciodată validată.

Chemaţi. Vezi Romani 8,28.30.

Să capete. [Să poată primi, KJV]. Primirea moştenirii depindea de sacrificiul lui Hristos. Dacă Hristos nu Şi-ar fi adus viaţa ca jertfă, atunci cei de sub vechiul legământ ar fi nădăjduit în zadar.

Moştenirii. Vezi Galateni 3,18.

Deschide Biblia