Evrei 8:5 5Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă Cortul: „Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte.”

Chipul. [Exemplu, KJV]. Gr. hupodeigma, copie, imitaţie, schiţă, trasare, reprezentare. Totuşi, este necesar să se reţină că o copie pământească nu poate să reprezinte deplin, în toate detaliile, un original ceresc. De pildă, diferitele jertfe pentru păcat care erau aduse fără sfârşit în sanctuarul pământesc şi-au avut împlinirea în sacrificiul unic al lui Hristos.

Umbra. Sau prefigurarea. Este posibil să înţelegem sintagma chipul şi umbra ca o figură de stil, însemnând un exemplu imperfect. I-a zis. [L-a sfătuit, KJV]. Gr. chrematizo, a da o descoperire, agentul fiind Dumnezeu. Să faci totul. [Să faci toate lucrurile, KJV]. Vezi Exodul 25,40; Numeri 8,4; Faptele Apostolilor 7,44.

Deschide Biblia