Evrei 6:13-17 13Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, S-a jurat pe Sine însuşi

Dumnezeu … a dat lui Avraam făgăduinţa. Avraam este prezentat ca un exemplu de om care

prin răbdare a dobândit făgăduinţa (v. 15).

Să se jure pe unul mai mare. Vezi v. 16.

S-a jurat pe Sine însuşi. O referire la Geneza 22,16.17.

14şi a zis: „Cu adevărat te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa.”

Cu adevărat te voi binecuvânta. [Binecuvântând te voi binecuvânta, KJV]. Mai degrabă cu siguranţă te voi binecuvânta. Expresia binecuvântând voi binecuvânta este o traducere literală a unei expresii ebraice prin care se accentuează puternic acţiunea verbului.

Îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa. [Înmulţind voi înmulţi, KJV]. Mai degrabă cu siguranţă voi înmulţi (vezi mai sus la cu adevărat te voi binecuvânta).

15Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa.

A aşteptat cu răbdare. Vezi v. 12. Avraam este un exemplu pe care să-l imite alţii.

A dobândit făgăduinţa. Şi anume prin naşterea lui Isaac. Acest fiu al făgăduinţei era o garanţie a mulţimii descendenţilor, iar prin ei, şi mai ales prin sămânţa, Hristos (Galateni 3,16), urma să fie o binecuvântare pentru toate naţiunile.

16Oamenii, ce-i drept, obişnuiesc să jure pe cineva mai mare; jurământul este o chezăşie care pune capăt oricărei neînţelegeri dintre ei.

Mai mare. Oamenii de obicei jură pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu, neavând pe cineva mai mare pe care să poată jura, a jurat pe Sine Însuşi (v. 13).

Chezăşie. [Confirmare, KJV]. Gr. bebaiosis, folosit aici ca un termen legal care înseamnă garanţie legală. Un jurământ are un aspect pozitiv – oferă garanţie legală – şi unul negativ – pune capăt neînţelegerii.

17De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ;

Voia să dovedească. [Voia să arate, KJV]. Nu era necesar ca Dumnezeu să jure. Cuvântul Lui este tot atât de clar ca şi jurământul Său. A fost un lucru minunat că S-a aşezat pe aceeaşi treaptă cu omul, consimţind să jure cu privire la adevărul făgăduinţei.

Moştenitorilor. Nu numai Avraam, dar şi toţi moştenitorii, inclusiv descendenţii săi spirituali (Galateni 3,29).

Nestrămutarea hotărârii Sale. [Imutabilitatea sfatului Său, KJV]. Sau statornicia scopurilor Sale.

A venit cu. [A confirmat cu, KJV]. Gr. mesiteuo, a media, a sluji ca garanţie, a garanta. Confirmarea cuvântului lui Dumnezeu printr-un jurământ este relatată în Geneza 22,16–18.

Deschide Biblia