Evrei 11:8 8Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce.

Prin credinţă. Vezi v. 1 şi v. 3.

Avraam. În ce priveşte experienţa la care se face referire aici, vezi Geneza 12,1–5.

A ascultat. El a crezut ceea ce i-a spus Dumnezeu şi a acţionat în consecinţă. Credinţa lui şi-a găsit împlinirea în ascultarea credincioasă.

Fără să ştie unde. Potrivit cu Geneza 12,5 Avraam şi familia sa au plecat în ţara Canaan. Aceasta nu înseamnă neapărat că în momentul plecării el cunoştea destinaţia. El doar a plecat în [ceea ce s-a dovedit să fie] ţara Canaan. Evident că Dumnezeu l-a sfătuit cu privire la direcţia în care trebuia să pornească şi la drumul pe care avea să-l urmeze.

Deschide Biblia