Evrei 11:33 33Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor,

Prin credinţă. Vezi v. 1 şi v. 3. Scriitorul nu oboseşte în a menţiona neîncetat credinţa ca soluţia triumfului asupra oricărui obstacol. Ar putea fi alcătuite lungi liste de eroi pentru aproape fiecare idee prezentată în v. 33–37, dar este suficient să spunem că fiecare caz era un exemplu strălucitor de biruinţă prin credinţă.

Au cucerit ei împărăţii. Ca Iosua şi David.

Au făcut dreptate. Ca Samuel şi Ilie. Expresia poate fi tradusă şi au impus dreptate (RSV). Numeroşi judecători şi regi ar putea fi incluşi în această categorie.

Au căpătat făgăduinţe. Ca Avraam, Iosua şi Daniel.

Au astupat gurile leilor. Ca Samson, David şi Daniel.

Deschide Biblia