Efeseni 6:12 12Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

Nu avem de luptat. [Luptăm, KV]. Pasajul zice literal: Lupta noastră nu este contra sângelui şi a cărnii.

Cărnii şi sângelui. Literal, sânge şi carne, ca şi în Evrei 2,14. Aceasta este opusul ordinii date în Mat. 16,17; 1 Cor. 15,50; Gal. 1,16. Pavel nu vrea să spună că suntem scutiţi de vrăjmaşi printre oameni, deoarece biserica a avut totdeauna de suferit de pe urma celor nelegiuiţi. El se referă la acele duhuri şi acele puteri care sunt superioare omului în inteligenţă ca şi în uneltire, forţele satanice asociate în rebeliunea făţişă împotriva lui Dumnezeu şi împotriva copiilor Lui. Lupta dintre Hristos şi Satana nu e numai de interes local sau pământesc; ea e de însemnătate cosmică, cuprinzând întregul univers al lui Dumnezeu.

Căpeteniilor... domniilor. Vezi la Rom. 8,38; Ef. 1,21; cf. Ef. 3,10; Col. 2,15.

Stăpânitorilor... acestui veac. [Stăpânitorilor... acestei lumi, KJV]. Literal stăpânitorilor lumii întunericului acestui veac. Dovezi textuale atestă (cf. p. 10) redarea stăpânitorilor lumii acestui întuneric. Vezi la Rom. 8,38. Pavel se referă clar la duhurile rele, care exercită o măsură de autoritate asupra lumii. Comparaţi expresia stăpânitorul lumii acesteia, descriind pe Satana din Ioan 12,31; 14,30; 16,11. Faptul că diavolul e o persoană era clar şi pentru scriitorul Apocalipsei (Apoc. 2,10; 12,10).

Duhurilor răutăţii. [Nelegiuirea spirituală, KJV]. Mai bine, oştile spirituale [sau elementele, sau forţele] ale nelegiuirii.

În locurile cereşti. [În locurile înalte, KJV]. Vezi la cap. 1,3. Dovezi textuale pot fi citate (cf.

p. 10) pentru omiterea acestei expresii.

Deschide Biblia