Efeseni 3:9 9şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile;

Să pun în lumină înaintea tuturor. [Să fac pe toţi oamenii să vadă KJV; Să învederez tuturor, G. Gal.]. Literal, să lumineze [sau iluminez] pe toţi [oamenii]. Evanghelia aduce la lumină tainele care erau ascunse (vers. 3-5). Prin Evanghelie, întreaga familie omenească, neamuri, şi iudei, urma să vadă scopurile lui Dumnezeu. Orice biserică sau orice acţiune de predicare care nu realizează lucrul acesta dă greş în lucrarea ei. Comparaţi cap. 1,18 (marginal, KJV) ochii inimii voastre fiind iluminaţi.

Isprăvnicia. [Comuniunea, KJV]. Dovezile textuale atestă (cf. p. 10) exprimarea dispensaţiunea, însemnând plan, administraţie, sau isprăvnicie (vezi la cap. 1,10; cf. Cap. 3,2). Înţelepciunea lui Dumnezeu urmează să fie arătată de biserică, în calitate de administratoroare a tainei. Planul ascuns este dat acum la iveală.

Din veacuri. [De la începutul lumii, KJV]. Literal, din veacuri. Planul răscumpărării a fost făcut înainte de întemeierea lumii (vezi la cap. 1,4). Aducerea istorică la îndeplinire a planului a fost

o exprimare a bunătăţii veşnice a lui Dumnezeu. În Dumnezeu. Sau prin Dumnezeu. E o uşoară dovadă textuală (cf. p. 10) care să susţină exprimarea prin Dumnezeu.

A făcut toate. [A creat toate lucrurile, KJV]. Probabil Pavel adaugă ideea puterii creatoare pentru a impresiona pe ascultătorii săi cu mărimea temei. Creaţiunea şi creaţiunea din nou sunt totdeauna strâns legate în Evanghelie şi ambele sunt realizate în şi prin Fiul (vezi Ioan 1,3; Col. 1,20; Evrei 1,2). Dumnezeul care a creat toate lucrurile e la fel de puternic pentru a aduce la îndeplinire scopurile Sale în răscumpărare.

[Prin Isus Hristos, KJV]. Dovezi textuale atestă (cf. p. 10) omiterea acestei expresii. Totuşi adevărul acesta e din plin scos în evidenţă în altă parte (Ioan 1,3; Col. 1,20 etc.).

Deschide Biblia