Eclesiastul 9:5 5Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nicio răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită.

Cei vii... ştiu. Ei pot să facă planuri şi pregătiri pentru moarte, pe care ştiu că urmează să o întâlnească. Cei morţi nu ştiu. Vezi Psalm 88,10-12; 115,17.

Răsplată. Nu e o referire la răsplătirile veşnice, fie moarte pentru cei nelegiuiţi (Apocalipsa 20,11-15), fie nemurire pentru cei neprihăniţi (vezi Apocalipsa 21,1-4; cf. Matei 16,27; 1 Corinteni 15,51-54). Solomon vorbeşte aici despre gustarea din roadele muncii în această viaţă.

Pomenirea. Adică pomenirea lor în mintea celor vii, nu propria lor capacitate mentală de a-şi aduce aminte. Lucrul acesta este clar din sensul cuvântului zeker, "amintire", "memorial" şi din întrebuinţarea lui în VT. Fără excepţie, el se referă la "pomenirea" persoanelor sau a evenimentelor, niciodată la memorie (Iov 18,17; Psalm 31,12; 112,6).

Uită. Adică se pierde.

Deschide Biblia