ISUS NE INVITĂ SĂ NE DEA ODIHNĂ
duminică, 25 august 2019
devoțional zilnic


MATEI 11,28.29 - Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.

Aceste cuvinte de chemare, spuse de Isus, fac parte din clasa de texte alese ale Scripturii. Faptul că aici este atinsă o dimensiune, o căutare şi o nevoie fundamentală a fiinţei umane face din acest îndemn unul dintre cele mai scumpe sufletului nostru.

Inima noastră, a tuturor, tânjeşte după odihna mântuirii care constă, în primul rând, în eliberarea de păcate şi apoi în intrarea într-o relaţie de armonie cu Dumnezeu şi cu oamenii. De fapt, cele două se realizează concomitent.

Partea care ne revine este simplă şi uşor de acceptat, fapt ce reiese chiar din oferta pe care ne-o face Hristos. El ne asigură că jugul Său este bun şi nu există riscul să ne producă răni sau disconfort suplimentar, iar sarcina Sa este reglată în aşa fel încât să poată fi purtată de oricine. La nevoie, El însuşi mai face ajustările de rigoare.

Specificul jugului şi a sarcinii pe care Dumnezeu ni le cere să le purtăm este faptul că ele sunt modelate după blândeţea şi smerenia divină. Aici s-ar putea să avem probleme, dar acceptându-L pe El, trăsăturile Sale sunt dobândite fără efort şi vin parcă de la sine.

Dă-ne bunăvoinţa de a purta greutăţile specifice chemării Tale şi umple-ne inima cu odihna Ta divină!

LUMINA LUMII, ZI DE ZI

„Isus cunoştea nevoile sufletului. Fastul, bogăţiile şi onoarea nu pot mulţumi inima.” (pag. 423)

PRACTIC: Încearcă să încurajezi un proaspăt şomer.

vezi arhivă