OAMENI AI CĂRŢII
duminică, 19 august 2018
devoțional zilnic


Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! – Psalmii 119:11

Adventiştii de ziua a şaptea obişnuiau să se numească „oameni ai Căr- ţii”. Mulţi dintre ei urmau planul de citire a Bibliei într-un an şi îşi demonstrau cunoştinţele biblice în dezbateri doctrinare cu alţi creştini. Mulţi adventişti se descurcau foarte bine la concursurile naţionale şi in- ternaţionale de Biblie.

Pe 19 august 1958, finala primului concurs internaţional de Biblie a fost ţinută la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Concursul a fost spon- sorizat de Israel Broadcasting Corporation, pentru a comemora a zecea aniversare a naţiunii. Finaliştii reprezentau 15 ţări diferite, provenind din mai multe medii iudaice şi creştine. Premiul a fost câştigat de Irene Santos, o profesoară de 39 de ani din Brazilia.

La al doilea concurs internaţional de Biblie de la Ierusalim (1961), Yolanda da Silva, o profesoară adventistă, soţia unui pastor din Brazilia, a primit al doilea premiu, a trecut apoi la medalia de aur şi pastorul ad- ventist J. J. B. Combrinck, din Africa de Sud, a luat locul cinci. Graham Mitchell, contabil la Sanitarium Health Food Company din Australia, a câştigat al treilea concurs internaţional de Biblie de la Ierusalim (1964). Manuel Jara Calderon, un adventist din Bolivia, a ieşit pe locul patru la al patrulea concurs internaţional de Biblie (1969). În 1981, Francisco Alves de Pontes (poreclit „Chico Biblia”), un freelancer adventist tot din Brazi- lia, a câştigat locul doi, după care a trecut la medalia de aur, la fel ca în cazul lui da Silva.

Aceste nume sunt doar câteva nume reprezentative dintre mulţi alţi credincioşi adventişti care au fost şi încă sunt îndrăgostiţi de Cuvântul lui Dumnezeu. Ca familii adventiste şi ca adventişti, noi ar trebui să ne păstrăm bunul obicei de a memora porţiuni din Biblie. Dar mult mai im- portant decât a recita pasaje din Biblie este să o interpretăm corect şi să trăim în conformitate cu învăţăturile ei. Ce dezastru ar fi pentru noi să ajungem să avem un creier mare şi o inimă goală!

Hristos S-a rugat pentru urmaşii Lui: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău; Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17). Abordarea folosită în memora- rea Bibliei şi religia noastră intelectuală, oricât ar fi ele de bune, trebuie să fie sfinţite de puterea transformatoare a Cuvântului lui Dumnezeu. Să lăsăm la o parte criticile şi să ascultăm cu smerenie şi supunere de Cuvântul lui Dumnezeu!

vezi arhivă