ODIHNĂ DUPĂ OSTENEALA ROBIEI
sâmbătă, 17 august 2019
devoțional zilnic


ISAIA 14,3.4 - Iar când îţi va da Domnul odihnă după ostenelile şi frământările tale şi după aspra robie care a fost pusă peste tine, atunci vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului şi vei zice: „lată, asupritorul nu mai este, asuprirea a încetat”.

Robia este consecinţa inevitabilă a războiului. Fiecare parte aflată în conflict încearcă să facă un număr cât mai mare de prizonieri pentru care să negocieze condiţiile păcii. Viaţa prizonierilor de război poate fi nesigură şi plină de pericole. Asprimea paznicilor şi reaua-voinţă a celor biruitori asupra celor înfrânţi constituie o sursă de durere şi de abuzuri.

Făgăduinţa divină vorbeşte despre odihna care urmează după frământările şi ostenelile robiei. În marea luptă, situaţia prizonierilor este cu mult diferită decât în războaiele noastre. În marea luptă, fiecare împărăţie îşi consideră propriii luptători ca fiind propriii robi de război. Satana îşi ţine supuşii în stare de robie şi se îngrijeşte ca aceştia să fie bine păziţi pentru a nu scăpa, iar supuşii împărăţiei cerurilor se consideră ei înşişi robi ai neprihănirii şi ai lui Isus Hristos.

Atunci când Satana ia ostatici, aceştia sunt supuşi unui proces de distrugere sistematică. Atunci când împărăţia cerurilor câştigă bătălia, robii ei, şi cei noi, şi cei vechi, se bucură de odihnă.

Pune în inimile şi pe buzele noastre cântarea cea nouă a izbăvirii din robia Babilonului spiritual şi dă-ne pacea Ta promisă!

LUMINA LUMII, ZI DE ZI

„Dumnezeu nu pune semnul Său asupra oamenilor nici după rang, nici după bogăţie, nici după inteligenţă, ci după felul în care ei sunt una cu Hristos.” (pag. 409)

PRACTIC: Ce lucru trebuie să faci astăzi pe care nimeni nu-l poate face în locul tău? Misiunea ta este unică şi de neînlocuit.

IMPORTANT: Dumnezeu are un plan personal pentru fiecare om.

vezi arhivă