UN DUMNEZEU BINEVOITOR
joi, 16 mai 2019
devoțional zilnic


PSALMI 91,15 - Când mă va chema îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.

Pentru a ne arăta cât de binevoitor este Dumnezeu să ne răspundă atunci când apelăm la El, Isus a spus pilda judecătorului nedrept. Morala este următoarea: dacă acel judecător, care era un om rău, conştient de răutatea lui, pe care nu contenea să o afirme, a răspuns cererii insistente din partea văduvei sărace, cu cât mai repede şi mai bine va răspunde Dumnezeu cererii copiilor Săi care sunt în lume şi-L caută din toată inima!

La cererea noastră, Dumnezeu face patru lucruri: în primul rând, ne aude şi ia aminte. Îi pasă de noi şi ne ajută să conştientizăm această disponibilitate cerească. În al doilea rând, este alături de noi în strâmtorările noastre, oricât ar fi de strâmt şi neîncăpător locul. Fiind alături de noi, El ne atinge în mod mângâietor. În al treilea rând, El ne scapă din primejdie şi apoi, la sfârşit, tot El ne acordă slava biruitorilor şi cununa veşnică a vieţii viitoare.

Chem Numele Tău în acest fapt de zi. Laud bunătatea şi bunăvoinţa Ta cu care mă întâmpini în fiecare dimineaţă. Fii cu mine astăzi şi inspiră-mi cântarea de preamărire - cea de astăzi şi cea de la sfârşitul tuturor veacurilor!

LUMINA LUMII, ZI DE ZI

„Ca reprezentanţi ai Lui între oameni, Hristos nu alege îngeri care n-au căzut niciodată, ci fiinţe omeneşti, oameni cu aceleaşi patimi ca aceia pe care caută să-i salveze.” (pag. 269)

PRACTIC: Planifică-ţi săptămâna în aşa fel încât să nu pierzi din vedere nici ceea ce este important, nici ceea ce este urgent. Fii rezonabil şi recunoaşte că nu poţi face mai mult decât se poate face.

vezi arhivă