SENINĂTATEA ŞI ÎNCREDEREA ADUC PUTERE
vineri, 12 iulie 2019
devoțional zilnic


ISAIA 30,15 – Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră... „

Cerul senin este expresia libertăţii, a siguranţei, a măreţiei şi a perspectivei. Lipsa norilor presupune absenţa ameninţării, a tensiunii, a pericolului şi a întunericului. În ziua senină, sufletul este mai încrezător şi mintea mai luminată, iar aşteptările sunt mai entuziaste.

Cum ajunge sufletul să fie senin într-o lume în care furtunile sunt obişnuite şi se pot isca pe neaşteptate? Atunci când ne referim la bolta cerească, lucrurile sunt mai uşor de explicat. Curenţii de aer şi caracteristicile atmosferei trebuie să aibă o aşa valoare, încât să se evite formarea sau aducerea norilor în câmpul nostru vizual. Apele de sus trebuie să fie în afara cotelor de condens. Potenţial, norii sunt prezenţi, dar, în realitate, ei nu se arată şi nu se pot manifesta.

Cu sufletele noastre lucrurile stau la fel. Riscul de întristare şi nelinişte este permanent prezent. Inima noastră se poate întuneca repede. Orice adiere de vânt, de amărăciune ne poate strica ziua. Însă există Cineva care poate controla bolta sufletului nostru, dacă este lăsat să o facă.

Doamne, Tu ne poţi da seninătatea sufletului şi poţi aduce liniştea în inima noastră. Îţi oferim ocazia să o faci. Măreşte-ne încrederea în Tine şi menţine sub control simţămintele şi trăirile noastre!

LUMINA LUMII, ZI DE ZI

„În Hristos, strigătul omenirii ajungea la Părintele milei nemărginite.” (pag. 334)

PRACTIC: Cum acţionezi după ce te-a supărat cineva? Hristos le-a răspuns celor care îl învinuiau pe nedrept şi apoi Şi-a adunat puterile să meargă mai departe.

vezi arhivă