VIAŢA VEŞNICĂ CERE SACRIFICIU
sâmbătă, 09 noiembrie 2019
devoțional zilnic


MATEI 10,39 - Cine îşi va păstra viaţa, o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va câştiga.
Viaţa veşnică a fost deja plătită în avans şi în contul nostru de Căpetenia mântuirii noastre. La acest lucru noi nu avem nici o participare şi nici un merit. Ceea ce trebuie să facem noi este să o acceptăm şi să o păstrăm. Pentru acest lucru, trebuie să ne luăm crucea în fiecare zi şi să ne purtăm într-un chip vrednic de chemarea şi de alegerea făcută.
Ascultarea de Dumnezeu poate fi riscantă uneori. Unii credincioşi au trebuit să aleagă între confortul şi tihna aparentă a acestei vieţi şi tihna şi bucuria veşnică. Fiecare a ales în funcţie de ceea ce îl atrăgea mai mult.
Faptul că viaţa de biruinţă este uneori aspră nu face ca drumul ei să fie lipsit de satisfacţii şi împliniri. Cei ce se încred în Domnul au mai multe motive de mulţumire şi de recunoştinţă decât cei ce umblă cu spatele la ţelul veşnic. Sentimentul de împlinire de sine al celor credincioşi, la sfârşit, este incomparabil mai mare decât mulţumirea sufletului acelui bogat căruia îi rodise ţarina surprinzător de mult.
Căci pe îngusta cale, n-am şti umbla de fel, dar noi ştim fiecare: suntem conduşi de Tine!

LUMINA LUMII, ZI DE ZI
„Printre păgâni există unii care se închină lui Dumnezeu, în neştiinţa lor, cărora nu le-a fost adusă niciodată lumina prin vreun mijloc omenesc, dar care nu vor pieri. [...] Faptele lor dau dovadă că Duhul Sfânt le-a atins inima şi sunt recunoscuţi ca fii ai lui Dumnezeu.” (pag. 593)

PRACTIC: Fii pregătit să faci un sacrificiu de bunăvoie de dragul lui Isus.

IMPORTANT: Uneori, viaţa de credinţă poate cere sacrificii personale, dar niciodată nu ne va părea rău decât de pierderea ocaziei de a ne sacrifica.

vezi arhivă