FERICIREA ŞI SPIRITUALITATEA
marți, 03 decembrie 2019
devoțional zilnic


PSALMI 1,1 - Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori.

În ce constă binecuvântarea şi fericirea omului care nu se duce la sfatul celor răi? în primul rând, prezenţa sa acolo ar fi stânjenitoare şi pentru el şi pentru cei răi aflaţi în consfătuire nelegiuită. Neparticipând la sfatul lor, omul căutător de Dumnezeu se scuteşte singur de o situaţie penibilă.
Noi nu putem evita contactul cu oamenii şi nici nu ne putem ascunde mereu de ei. Dimpotrivă, rostul nostru este ca prin legăturile sociale să facem tot ce se poate pentru a le face viaţa mai bună şi a-i aduce cât mai aproape de Dumnezeu.
Dar dacă ne oprim pe calea celor păcătoşi înseamnă că ne complăcem în felul lor de vieţuire. Participarea celui consacrat lui Dumnezeu la activităţi şi îndeletniciri păcătoase afectează treptat simţurile şi orientarea personală. Curând, calităţile morale se vor întuneca şi vom sfârşi în decădere. Urmările vor fi pe măsură.
Doamne, alegem calea neprihănirii şi refuzăm să ne aşezăm pe scaunul celor batjocoritori!

LUMINA LUMII, ZI DE ZI
„Hristos Se bucura că putea să facă pentru urmaşii Săi mai mult decât puteau ei să ceară sau să gândească. [...] Ştia că viaţa ucenicilor încrezători va fi ca a Sa, un şir neîntrerupt de biruinţe, nevăzute aici ca atare, dar socotite în felul acesta în marele viitor.” (pag. 632)

PRACTIC: Contribuie la solemnitatea acestui Sabat cu cele mai bune idei şi fii activ în serile de închinare publică.

IMPORTANT: Roagă-te pentru cineva astăzi.

vezi arhivă