Deuteronomul 7:6 6Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului.

Un popor sfânt. Vezi Levitic 11,44-45; 19,2; 20,7,26. Sfinţenia pentru Iehova trebuia să fie chiar constituţia şi norma de purtare a poporului. Înţelesul iniţial al cuvântului tradus sfânt este acela de separare fizică. El a dezvoltat apoi ideea de consacrare sau dedicare, Un popor sfânt era un popor separat, adică separat de obiceiurile neamurilor din jurul lor şi consacraţi exclusiv slujirii lui Dumnezeu (vezi 1 Petru 2,9).

Un popor al lui. Literal, un popor de proprietate specială. Cuvântul tradus special este dintr-o rădăcină care înseamnă a achiziţiona proprietate.

Deschide Biblia