Deuteronomul 28:1-15 1Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ.

Asculta. Literal, ascultând să asculţi (vezi şi cap. 7,12). Aceasta este o invitaţie la o foarte serioasă luare în seamă (vezi Exod 23,22). După ce a dat instrucţiuni pentru ceremonialul blestemului şi binecuvântării şi pentru repetarea lui într-o ocazie viitoare, Moise revine în acest capitol să repete ceva mai amplu răsplătirile şi făgăduinţele pentru ascultare şi neascultare.

Moise se apropia acum de sfârşitul vieţii. El era constrâns să prezinte mult mai clar înaintea poporului lui, alternativa ascultării şi a neascultării. Moise ştia că discursul pe care-l prezenta lui Israel era educativ şi disciplinar. Legea era temelia educaţiei lor ca popor. Prin cuvintele lui de introducere: Dacă vei asculta cu grijă, el le făcea cunoscut că soarta lor veşnică era în propriile lor mâini. Mâinile lui Dumnezeu sunt încă legate de alegerea omului. El nu are altă alternativă, decât să răsplătească pe om în armonie cu purtarea sa (Matei 6,33).

Întâietate. Vezi cap. 26,19.

2Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău:

Binecuvântările. Ca ploile torenţiale asupra pământului, asupra celui ascultător aveau să cadă bogate binecuvântări.

3Vei fi binecuvântat în cetate şi vei fi binecuvântat la câmp.

În cetate. Versetul acesta constituie o declaraţie rezumativă a tot ceea ce urmează. Lucrările enumerate în versetele care urmează cuprind întreaga viaţă a lui Israel, particulară şi naţională.

4Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor şi oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate.

Pântecelui. De preferat pântecul tău (ca în Geneza 30,2; Deutronom 7,13; etc.) O făgăduinţă că nu va mai avea loc nici o naştere prematură sau avort şi de succes în creşterea de copii sănătoşi (vezi Deutronom 28,11).

Pământului tău. Adică, a tuturor recoltelor cultivate şi, de aceea, o făgăduinţă despre ploi potrivite şi la timp, precum şi acel fel de vreme necesară spre a asigura recolte bogate (vezi Deutronom 7,13; 30,9; şi Exod 23,26).

Turmelor tale. Tradus din cuvântul obişnuit pentru animale mai mari, precum cămile şi vite (Exod 9,25; 12,12; Psalmi 135,8; Ieremia 50,3). Acesta este din verbul a fi mut în vorbire, a fi cu limba legată.

Vacilor. Cuvântul tradus vaci este de la verbul a învăţa. Aceeaşi rădăcină în arabă înseamnă a se lipi de, a deveni familiar cu. Substantivul înseamnă dresat, docil şi domesticit, şi este folosit pentru animalele domestice dresate în ferma de lucru sau în serviciul omului în general.

Oilor tale. Poate mai bine înţeles că înseamnă partea femeiască a oilor şi caprelor. Cuvântul tradus turmă cuprinde diferite animale mici ca oi şi capre. Atunci, aici este binecuvântare asupra femelelor, ca să poată naşte la timp şi să dea naştere la rase sănătoase.

5Coşniţa şi postava ta vor fi binecuvântate.

Coşniţa. Comentatorii iudei consideră că aceasta se referă la vasele în care erau păstrate fructele şi pâinea. Aceasta se referă la proviziile de hrană zilnice ale copiilor lui Israel, făgăduinţa fiind că nu vor duce lipsă de nevoile lor zilnice.

Postava. Comentatorii iudei aplică aceasta la covata de frământat aluatul, în care era păstrată acea parte de hrană care nu era încă gata pentru a fi folosită. Această făgăduinţă asigură pe Israel că nu va fi lipsă, ci întotdeauna ceva de rezervă spre folosinţă. Compară cu vasul de untdelemn al văduvei (2 Regi 4,6).

6Vei fi binecuvântat la venirea ta şi vei fi binecuvântat la plecarea ta.

La venirea ta. Expresia din versetul 6 se aplică la toate activităţile vieţii (vezi Deut. 31:2; 2 Sam. 3:25; Psalmi 121:8; Isaia 37:28).

7Domnul îţi va da biruinţă asupra vrăjmaşilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta.

Vrăjmaşilor tăi. Compară cu Exod 34,24.

Şapte drumuri. Când vrăjmaşii lor înaintau spre ei în formaţie strânsă, rând după rând, ca oameni de luptă, cum era obiceiul, ei aveau să fie împrăştiaţi, ca şi când ar fi o gloată neorganizată (vezi Judecători 7,21.22 despre madianiţi şi 2 Regi 7,7 despre sirieni). /IND

8Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale şi în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.

Grânare. Versetul acesta este cuprinzător al tuturor activităţilor legate de câştigul traiului vieţii. Compară cu Proverbe 3,10 pentru grânare sau hambare, şi cu Deutronom 12,7 pentru activităţile din circuitul zilnic al vieţii.

9Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ţi-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla pe căile Lui.

Sfânt. Aceasta nu se referă la sfinţenie ca idee abstractă, ci la Israel ca fiind pus deoparte pentru a fi poporul lui Dumnezeu şi recunoscut astfel înaintea tuturor naţiunilor (vezi cap. 26,18,19).

Dacă. Compară cu Deutronom 7,12; Exod 19,5. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt condiţionate, dependente de ascultarea lui Israel faţă de poruncile Lui cele drepte. Moise a prezentat înaintea lor destinul lor veşnic, cum a făcut mai târziu şi Hristos (Matei 6,33).

10Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele Domnului şi se vor teme de tine.

Porţi numele Domnului. Literal, că numele Domnului este pus asupra ta, ceea ce înseamnă că Israel are să fie recunoscut ca proprietate a lui Dumnezeu (vezi cap. 14,2; 26,18). Tot aşa numele lui Dumnezeu este chemat peste cetatea Ierusalimului (Ieremia 25,29). Toţi oamenii aveau să cunoască legăturile lui Iehova cu poporul Său (Isaia 61,9).

11Domnul te va copleşi cu bunătăţi, înmulţind rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul pământului tău, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.

Copleşi. Sunt cuprinse toate binecuvântările materiale. Literal, te va face să ai un surplus (vezi Deutronom 30,9; 2 Regi 4,43.44).

12Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită ţării tale ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.

Comoara lui cea bună. Declaraţia se înţelege literal, Iehova va deschide pentru tine comoara Lui (vezi Iosua 6,19.24; Psalmi 33,7, cămări; Ieremia 50,25 casa de arme). Vei da cu împrumut multor neamuri. Compară cu cap. 15,6. Posibilitatea de a da cu împrumut înseamnă abundenţă.

13Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini

Cap. O făgăduinţă de conducere viitoare (vezi Isaia 9,14; 19,15). Contrastul este afirmat în Deutronom 28,43.44.

14şi nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceţi după alţi dumnezei şi să le slujiţi. 15Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte.

Nu vei asculta. Cuvântul tradus asculta cuprinde mai mult decât doar auzirea. El mai cuprinde şi ascultarea. Lucrul acesta este bine ilustrat în cuvintele lui Daniel, ascultă şi lucrează (Daniel 9,19).

Deschide Biblia