Daniel 9:26 26După aceste şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea şi Sfântul Locaş, şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ţine până la sfârşit, şi împreună cu el, şi pustiirile.

După şaizeci şi două de săptămâni. Stârpirea lui Mesia urma să aibă loc nu în cursul acestei perioade, ci după expirarea ei. Expresia aceasta nu este intenţionată să fixeze timpul exact când evenimentul nefericit al morţii lUI mesia va avea loc. Aceasta se face în v. 27, unde evenimentul este plasat la jumătatea săptămânii.

Stârpit. Potrivit cu această declaraţie profetică, Mesia nu urma să Se arate aşa cum Îl aşteptau iudeii: un biruitor şi liberator glorios. Dimpotrivă, El va suferi o moarte cumplită; El va fi stârpit. Cu privire la termenul stârpit cu sensul de moarte, vezi Geneza 9,11.

Nu va avea nimic. Literal, şi nimic la el. Sensul expresiei acesteia este neclar. S-au sugerat multe înţelesuri posibile ca de pildă, nu va avea nimic, el nu va fi, şi n-a fost ajutor pentru el.

Cetatea şi sfântul Locaş. O desfiinţare a Templului şi a cetăţii Ierusalim este prezisă aici. Aceasta a fost făcută de romani în anul 70 d.Hr. Soldaţii romani au luat făclii aprinse şi intenţionat le-au aruncat în interiorul construcţiei din lemn a Templului, cu rezultatul că el a fost pe deplin distrus. În loc de poporul unui domn care va veni, LXX zice împăratul neamurilor.

Ca printr-un potop. Acesta în sensul de a fi copleşit (vezi Isaia 8,7.8).

Deschide Biblia