Daniel 7:27 27Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!”

Se vor da. Aici este o străfulgerare a reasigurării asupra rezultatului final al luptelor şi al persecuţiei prin care au trecut sfinţii. Binecuvântată făgăduinţă! Domnul Hristos va reveni în curând pentru a-i lua pe sfinţii Săi şi a-i primi în împărăţia şi la răsplata veşnică.

Toate puterile. Pe pământul refăcut, patria celor drepţi, nu va mai fi neînţelegere şi nemulţumire. Un singur puls al armoniei va vibra în întregul univers. Toţi cei mântuiţi îi vor da voioasă ascultare lui Dumnezeu şi vor rămâne veşnic în fericita Lui prezenţă.

Deschide Biblia