Daniel 2:20-23 20Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea.

Numele lui Dumnezeu. Expresia este folosită adesea pentru a desemna fiinţa, puterea şi activitatea esenţială a lui Dumnezeu. Nume este folosit adesea în Biblie ca fiind sinonim cu caracter.

Înţelepciune. Aceia care duc lipsă de înţelepciune o pot primi de la adevăratul ei izvor ca răspuns la rugăciunea credinţei (Iacov 1,5). Pretenţia arogantă a babilonienilor că zeii lor aveau înţelepciune şi putere de pătrundere s-a dovedit a fi falsă. Zeităţile păgâne îi dezamăgesc întotdeauna pe închinătorii lor.

21El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere, celor pricepuţi!

El. Pronumele este accentuat în limba aramaică. În traducere efectul s-ar putea obţine zicând: El este Acela care schimbă.

Vremurile şi împrejurările. Cele două cuvinte sunt aproape sinonime. Ultimul poate se referă la un punct mai specific al timpului; cel dintâi pare să sublinieze mai mult ideea unei perioade de timp.

Răstoarnă pe împăraţi. Aici este zugrăvită adevărata filozofie a istoriei umane. Împăraţii şi cârmuitorii sunt la urma urmei sub îndrumarea şi controlul unui Potentat atotputernic (vezi Ed 173; vezi comentariul la v. 1 şi cap. 4,17).

Înţelepţilor. Domnului Îi place să reverse înţelepciune asupra acelora care o vor folosi înţelepţeşte. El a făcut lucrul acesta pentru Daniel, şi o va face astăzi pentru oricine se încrede în El pe deplin.

22El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina.

El descoperă. Dumnezeu Se descoperă prin natură (Psalmi 19), prin experienţe personale, prin darul profeţiei şi prin alte daruri ale Spiritului (1Corinteni 12), precum şi prin Cuvântul Său scris.

Adânc. Lucruri care trec dincolo de puterea de pricepere a omului până ce sunt descoperite. Întuneric. Ceea ce omul nu este în stare să vadă, nu este ascuns şi de ochii lui Dumnezeu (vezi Psalmi 139,12; 1Ioan 1,5).

23Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud că mi-ai dat înţelepciune şi putere şi mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut noi; căci ne-ai descoperit taina împăratului!”

Te slăvesc. Sau Îţi mulţumesc. În aramaică pronumele este accentuat. Ordinea cuvintelor în original este următoarea: Ţie, o, Dumnezeul părinţilor mei, Îţi mulţumesc. Ce am cerut. Cu toate că visul i-a fost descoperit lui Daniel, el nu îşi asumă toată cinstea, ci îi include şi pe tovarăşii săi care se rugaseră împreună cu el.

Deschide Biblia