Apocalipsa 9:4 4Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu.

Să nu vatăme. Lăcustele distrug vegetaţia, nu oamenii. Dar acestor lăcuste li s-a poruncit să nu rănească nici o plantă care creşte. Atacurile lor trebuie direcţionate numai împotriva oamenilor necredincioşi.

Cei care identifică simbolul lăcustelor cu sarazinii au sugerat că această prohibiţie reflectă politica cuceritorilor arabi de a nu distruge la întâmplare proprietăţile întâlnite sau de a nu ucide creştini sau evrei atâta timp cât aceştia vor fi de acord să plătească tribut. În privinţa unei anumite categorii de oameni, se spune despre Abu-bakr, succesorul lui Mahomed, că le-ar fi spus ostaşilor săi: „Veţi găsi un alt fel de oameni care aparţin sinagogii Satanei, care şi-au ras capetele; asiguraţi-vă că le-aţi spintecat căpăţânile, şi să nu fiţi deloc îndurători cu ei până când nu vor fi gata fie să devină mahomedani, fie să plătească tribut” (citat în Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, J. B. Bury, ed., vol. 5, p. 416). Nu se poate spune cu certitudine care este această grupare de oameni.

Când este aplicată la musulmanii arabi, această restricţie poate fi considerată ca reprezentând politica lor de a-i lăsa pe cei cuceriţi să trăiască. Aceasta a fost adoptată pentru ca cei cuceriţi să-i poată susţine mai departe pe cuceritori.

N-aveau ... pecetea. Unii au sugerat că ,,întrucât păstrarea Sabatului este în ultimă instanţă semnul exterior al lucrării lăuntrice de sigilare a Duhului Sfânt (vezi comentariul de la Ezechiel 9,4), cei atacaţi de „lăcuste” îi reprezintă aici pe cei care nu ţin adevăratul Sabat.

Pe frunte. Vezi Ezechiel 9,4; Apocalipsa 7,3.

Deschide Biblia