Apocalipsa 8:3 3Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului, cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie.

Un alt înger. Adică nu unul din cei şapte îngeri care au trâmbiţe.

Altarului. Compară cu Exodul 30,1–10.

Cădelniţă. Compară cu Leviticul 10,1.

Tămâie multă. Vezi Exodul 30,34–38.

Cu rugăciunile. Imaginea este aceea a unui înger care adaugă tămâie la rugăciunile sfinţilor, pe măsură ce acestea se înalţă la tronul lui Dumnezeu. Scena descrisă aici poate fi înţeleasă ca un simbol al lucrării lui Hristos în favoarea poporului Său (vezi Romani 8,34; 1 Ioan 2,1; compară cu PP 356; GC 414, 415; EW 32, 252). Hristos, ca mijlocitor, îmbină meritele Sale cu rugăciunile sfinţilor, care devin astfel acceptabile înaintea lui Dumnezeu.

Deschide Biblia