Apocalipsa 8:13 13M-am uitat şi am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului şi zicea cu glas tare: „Vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune.”

M-am uitat. Vezi comentariul de la cap. 4,1. Această întreruperea temporară în succesiunea trâmbiţelor atrage atenţia asupra ultimelor trei, având denumirea specifică de „vaiuri” (sau „nenorociri”).

Un vultur. Vulturul poate fi considerat un semn care prevesteşte nenorocirea (vezi Matei 24,28; compară cu Deuteronom 28,49; Osea 8,1; Habacuc 1,8).

Mijlocul cerului. Adică la zenit, pentru ca toţi să poată auzi solia lui.

Vai, vai, vai. Vaiul este repetat de trei ori din pricina judecăţilor ce urmează să mai vină la sunetul ultimelor trei trâmbiţe. Fiecare dintre acestea este numit㠄vai” (vezi cap. 9:12; 11:14).

Deschide Biblia