Apocalipsa 8:1 1Când a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas.

Pecetea a şaptea. Capitolul 6 descrie desfacerea primelor şase peceţi din cele şapte. Capitolul 7 este ca o paranteză întrucât întrerupe relatarea despre desfacerea peceţilor pentru a arăta că Dumnezeu are un popor adevărat care va fi în stare să treacă cu bine prin necazurile despre care s-a vorbit (vezi comentariul de la cap. 6,17). Acum viziunea revine la desfacerea peceţilor.

S-a făcut în cer o tăcere. În contrast cu evenimentele spectaculoase care urmează după desfacerea celorlalte peceţi, o tăcere înfricoşătoare urmează desfacerii celei de a şaptea. Ea a fost explicată în cel puţin două moduri. Unii susţin că această tăcere din cer, urmând după evenimentele teribile care au loc pe pământ chiar înainte de cea de-a doua venire (cap. 6,14–16), e cauzată de faptul că oştile cereşti au părăsit curţile cerului pentru a-L însoţi pe Domnul Hristos pe pământ (vezi Mat 25,31).

Alţii consideră că această tăcere din cer este cauzată de o aşteptare copleşitoare (compară cu EW 15, 16; DA 693). Până aici curţile cereşti au fost descrise ca pline de laudă şi cântare. Acum peste tot este tăcere, într-o aşteptare îngrijorată a lucrurilor care au să se întâmple în curând. Înţeleasă în acest fel, tăcerea celei de-a şaptea peceţi formează o punte între desfacerea peceţilor şi sunetul trâmbiţelor, deoarece implică faptul că revelaţia nu este completă doar cu cele şapte trâmbiţe – mai e mult de explicat cu privire la planul lui Dumnezeu în ce priveşte evenimentele din marea luptă cu răul (vezi comentariul de la v. 5).

O jumătate de ceas. Unii comentatori au înţeles această expresie în termenii formulei profetice de calculare a timpului, unde o zi reprezintă un an (vezi comentariul de la Daniel 7,25). Aşadar, „o jumătate de or㔠ar fi egală cu aproape o săptămână literală (compară cu EW 16). Alţii susţin că nu există în Scriptură nici o bază sigură pentru a lua drept timp profetic o perioadă mai mică de o zi întreagă şi preferă să considere c㠄o jumătate de oră”, înseamnă pur şi simplu o scurtă perioadă de timp, a cărei lungime nu este specificată. În general, adventiştii de ziua a şaptea sunt de acord cu prima părere.

Deschide Biblia