Apocalipsa 3:21 21Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.”

Celui ce va birui. Vezi comentariul de la cap. 2,7. Îi voi da să şadă. Vezi Matei 19,28; Luca 22,30; compară cu 1 Corinteni 6,2; vezi comentariul de la Matei 25,31. Pe scaunul Meu de domnie. Biruitorul va avea parte la slava şi de puterea lui Hristos, aşa cum Hristos are parte de slava şi puterea Tatălui Său. Şi Eu am biruit. Vezi comentariul de la Ioan 16,33. Numai pe baza biruinţei lui Hristos poate spera omul să biruiască.

Cu Tatăl Meu. Vezi Marcu 16,19; Efeseni 1,20; Evrei 1,3; 8,1; 12,2.

Deschide Biblia