Apocalipsa 21:22 22În cetate n-am văzut niciun Templu; pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic ca şi Mielul sunt Templul ei.

Templu. Gr. naos, cuvântul pentru sanctuar, limitat la Sfânta şi Sfânta Sfintelor, fără a include curţile exterioare şi celelalte clădiri. În ce priveşte hieron, cuvânt care se referă la întregul complex sfânt, vezi comentariul de la Luca 2,46; Apocalipsa 3,12.

Sanctuarul pământesc era un simbol al locului unde locuieşte Dumnezeu. Din pricina păcatului lor, Adam şi Eva au fost izgoniţi din Eden şi din prezenţa divină. Atunci când păcatul va fi îndepărtat, biserica va fi din nou în stare să locuiască în prezenţa Sa, şi nu va mai fi necesară nici o construcţie care să simbolizeze locul prezenţei lui Dumnezeu.

Deschide Biblia