Apocalipsa 20:6 6Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

Fericiţi. Gr. makarios (vezi comentariul de la Matei 5,3).

Sfinţi. Gr. hagios (vezi comentariul de la Romani 1,7).

A doua moarte. Adică moartea de care vor avea parte cei nelegiuiţi, după ce vor învia la sfârşitul celor o mie de ani (v. 14; cap. 21,8). Prima moarte este moartea de care au parte toţi (1 Corinteni 15,22; Evrei 9,27). Atât cei neprihăniţi cât şi cei nelegiuiţi vor învia din această moarte (Ioan 5,28.29). Cei neprihăniţi vor ieşi din morminte nemuritori (1 Corinteni 15,52–55). Cei nelegiuiţi vor învia pentru a-şi primi pedeapsa şi pentru a muri de moartea veşnică (Apocalipsa 20,9; 21,8). Dumnezeu le nimiceşte în gheenă atât sufletul cât şi trupul (Matei 10,28). Asta înseamnă distrugere totală. A doua moarte este exact opusul unui chin veşnic, despre care unii consideră că este soarta celor nelegiuiţi (vezi comentariul de la Matei 25,41).

Putere. Gr. exousia, autoritate. Moartea a doua nu-i va atinge pe cei răscumpăraţi.

Preoţi. Vezi comentariul de la Apocalipsa 1,6; compară cu Isaia 61,6.

Ai lui Dumnezeu. Adică în tovărăşia lui Dumnezeu. La fel, ai lui Hristos, înseamnă în tovărăşia lui Hristos. Sintagmele ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos mai pot însemna servindu-I lui Dumnezeu şi servindu-I lui Hristos.

Vor împărăţi. Vezi comentariul de la v. 4; vezi Note Adiţionale la sfârşitul capitolului, Nota 2.

Deschide Biblia