Apocalipsa 1:9 9Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos.

Eu, Ioan. Vezi Introducerea, paternitatea. Părtaş ... la necaz. După cât se pare Ioan nu era singurul care suferea persecuţia atunci. Împărăţie. Adică împărăţia harului divin (vezi comentariul de la Matei 4,17). [...] în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri (Faptele Apostolilor 14,22).

Răbdarea. Literal, rămânerea sub. Aici cuvântul sugerează exercitarea stăpânirii de sine pentru a îndura o situaţie grea când, prin lepădarea de credinţă, ar putea fi obţinută eliberarea de sub persecuţie. În Hristos creştinii au puterea de a rămâne în Isus. Vezi comentariul de la

Romani 2,7; Apocalipsa 14,12. În Isus. Răbdarea rezultă dintr-o legătură vitală cu El. Mă aflam. Sau am ajuns să mă aflu, implicând ideea că Patmosul nu era reşedinţa sa permanentă, ci că împrejurările l-au adus pe Ioan acolo.

Patmos. O mică insulă din Marea Egee, cam la 50 de mile (80 km.) la sud-vest de Efes. În partea ei cea mai întinsă, insula măsoară circa 10 mile (16 km.) de la nord la sud şi circa 6 mile (9,6 km.) de la est la vest. Insula Patmos este stâncoasă şi lipsită de vegetaţie. Coasta foarte fragmentată conţine numeroase golfuleţe. Scriind în anul 70 d.Hr., Pliniu (Natural History iv. 12, 23) menţionează că insula era folosită drept colonie pentru executarea pedepselor, fapt care explică declaraţia lui Ioan cu privire necaz. Apostolul a fost dus în Insula Patmos ca un deţinut roman (vezi capitolul Ioan şi Insula Patmos). După aproximativ două secole mai târziu, Victorinus din Petau (mort c. 303 d.Hr.) declara despre Apocalipsa: Când a spus aceste lucruri, Ioan se afla pe insula Patmos, condamnat la muncă în mine (latinescul metallum), de către Caesar Domiţian (Commentary on the Apocalypse la cap. 10,11; ANF, vol. 7, p. 353). Cuvântul latin metallum se poate referi fie la o carieră, fie la o mină, dar întrucât Patmos are cariere, dar nu există nici o dovadă să fi avut mine, probabil că aici se intenţionează primul sens. Afirmaţia lui Pliniu, cum că Patmos era o colonie pentru executarea pedepselor, vine de la o persoană informată, contemporană cu Ioan, în timp ce declaraţia lui Victorinus, deşi probabilă, trebuie văzută ca o tradiţie./IND

Din pricina Cuvântului. Textul grecesc nu sprijină părerea că aceste cuvinte înseamnă că Ioan se afla pe Patmos pentru a primi şi a raporta viziunile primite acolo (vezi comentariul de la v. 2). În acest verset expresia Cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui (cu privire la) Isus se referă la mărturia sa inspirată cu privire la Evanghelie, pe care o dăduse mai mult de o jumătate de secol. Acesta a fost singurul scop care a motivat viaţa lui Ioan. În zilele aspre ale persecuţiei din vremea lui Domiţian, mărturia sa neînfricată a cauzat exilarea în Insula Patmos (vezi Introducerea, cadrul istoric)

Deschide Biblia