Apocalipsa 1:7 7Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.

Iată că El vine. Salutarea fiind încheiată în v. 6, Ioan anunţă tema Apocalipsei. A doua venire a lui Hristos este ţinta spre care se îndreaptă toate celelalte elemente. Este semnificativ faptul că el foloseşte timpul prezent, El vine, subliniind astfel siguranţa evenimentului, probabil şi iminenţei acestuia (vezi comentariul de la v. 1).

Pe nori. Vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 1,9–11.

Străpuns. Gr. ekkenteo, acelaşi cuvânt este folosit de Ioan în Evanghelia sa (cap. 19,37) când citează din Zaharia 12,10. Se pare că cei care au tradus LXX au citit greşit cuvântul ebraic daqaru, ei … au străpuns, din Zaharia 12,10, confundându-l cu raqadu, ei au dansat de bucurie, şi l-au tradus aşa în greceşte. Numai în cea de-a patra Evanghelie este raportat incidentul străpungerii coastei lui Isus (Ioan 19,31–37). Această similaritate între cele două cărţi este o dovadă indirectă că Apocalipsa are acelaşi autor ca şi Evanghelia lui Ioan. Deşi a scris în greacă, se pare că Ioan ignoră LXX în ambele cazuri şi traduce corect expresia ebraică. Din Apocalipsa 1,7 reiese clar faptul că persoanele răspunzătoare pentru moartea lui Hristos vor învia din morţi pentru a fi martori ai venirii Lui (vezi comentariul de la Daniel 12,2). În cursul judecării Sale Isus i-a avertizat pe conducătorii iudei de acest eveniment înspăimântător (Matei 26,64).

Boci. Literal, se vor tăia, cu referire la obiceiul antic de a-şi face tăieturi sau de a-şi lovi propriul corp ca semn de amărăciune. Este evident că în sens figurat, ca aici, cuvântul se referă la durere, şi nu la actul fizic de a lovi corpul. Aici este vorba de remuşcarea celui necredincios (vezi comentariul de la Ieremia 8,20).

Deschide Biblia