Apocalipsa 19:2 2Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei.”

Pentru că. Versetul 2 explică motivul laudei din v. 1.

Judecăţile. Literal, (actele de) judecare (vezi comentariul de la cap. 16,7), aici, fără îndoială, cele şapte plăgi de pe urmă, în general, şi judecata Babilonului mistic, în special (vezi comentariul de la cap. 17,1; 18,4.10).

Drepte. Vezi comentariul de la cap. 15,3; 16,1.5. Dumnezeu nu va face nici o greşeală în judecata Sa. El va lua toate faptele în considerare.

A judecat. În limba greacă este indicat un act unic, complet.

Curva cea mare. Vezi comentariul de la cap. 17,1.5.

Strica. Purtarea ei nelegiuită s-a desfăşurat pe o lungă perioadă de timp. Vezi comentariul de la cap. 17,2.6. Curvia ei. Vezi comentariul de la cap. 17,2. A răzbunat. Sau astfel, a răzbunat. Judecata înseamnă răzbunare. Vezi comentariul de la cap. 18,6.20. Sângele robilor Săi. Vezi comentariul de la cap. 6,9.10; 16,6; 17,s6.

Deschide Biblia