Apocalipsa 15:1 1Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri care aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu.

Un alt. Adică un altul faţă de cel menţionat în cap. 12,1

Semn. Gr. semeion (vezi comentariul de la cap. 12,1).

Mare şi minunat. Cu privire la efectele lui întinse.

Şapte îngeri. În ce priveşte folosirea numărului „şapte” în Apocalipsa, vezi cap. 1,11.

Şapte urgii, cele din urmă. Aceste urgii sau plăgi sunt schiţate în cap. 16. Ele sunt ultimele în ce priveşte felul lor; nu vor mai exista plăgi ca acestea, deşi nimicirea finală a lui Satana şi a păcătoşilor este încă în viitor (cap. 20,11–15).

S-a isprăvit. Gr. teleo, „a sfârşi”, „a executa”, „a săvârşi”, „a îndeplini”. Pedepsirea specială rezervată închinătorilor fiarei şi icoanei ei (cap. 16,2) este rezumată în cele şapte plăgi din urmă (vezi cap. 14:10).

Mânia lui Dumnezeu. Vezi comentariul de la cap. 14,10.

Deschide Biblia