Apocalipsa 12:12 12De aceea, bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.”

Bucuraţi-vă ceruri. Era bucurie în cer, căci îngerii şi locuitorii celorlalte lumi au aflat că Satana a fost învins prin biruinţa lui Hristos la Golgota.

Vai. Pentru biserică persecuţia continua, de aceea credincioşii nu se puteau bucura încă.

Mânie mare. El este mânios pentru că a fost învins. În loc să aibă remuşcări şi să fie întristat din cauza răului făcut, el se avântă din ce în ce mai mult în nelegiuire. El merge mai departe, intensificându-şi şi reînnoindu-şi eforturile de a persecuta biserica viului Dumnezeu. Compară cu 1 Petru 5,8.

Puţină. Gr. oligos, „puţini”, „mic”, atunci când este folosit cu privire la un număr, la o cantitate, sau o mărime; „scurt”, când e folosit cu privire la timp. Oligos este un termen relativ şi determină un alt cuvânt din context. Astfel, cuvântul oligos descrie acei „puţini peştişori” din naraţiunea despre hrănirea celor 4000, în comparaţie cu numărul necesar pentru a hrăni mulţimea aceea (Matei 15,34). Cei care găsesc calea vieţii sunt „puţini” (oligos) în comparaţie cu cei care aleg calea pieirii (Matei 7,14). Isus Şi-a pus mâinile pe „câţiva” (oligos) bolnavi, în comparaţie cu numărul celor care ar fi putut fi vindecaţi dacă nu ar fi dat dovadă de necredinţă (Marcu 6,5).

Oligos este folosit cu referire la timp de opt ori în Noul Testament. În cinci din aceste ocazii elementul timp este chiar cuprins în acest cuvânt (Marcu 6,31; Iacov 4,14; 1 Petru 1,6; 5,10; Apocalipsa 17,10) şi cuvântul este tradus „puţin”, „puţintel” „puţină vreme”. În trei ocazii elementul timp este exprimat printr-un cuvânt determinat de oligos (Faptele Apostolilor 14,28, care sună literal: „nu puţin timp”, Evrei 12,10; Apocalipsa 12,12). Lungimea timpului exprimat prin oligos depinde de cel cu care este comparat. De pildă, odihna despre care în Marcu 6,31 se spune că durează oligos probabil că a durat numai câteva zile, sau cel mult câteva săptămâni. Pe de altă parte, în Iacob 4,14 oligos face referire la lungimea vieţii unui om. În Apocalipsa 12,12 oligos defineşte perioada de timp scursă de la alungarea lui Satana din cer până la sfârşitul tiraniei lui asupra locuitorilor pământului. Perioada aceasta de timp este descrisă ca oligos în comparaţie cu cei peste 4000 de ani care au precedat crucificarea.

S-ar putea să pară că perioada celor 2000 de ani scurşi de la crucificare, în cursul cărora Satana a depus eforturi serioase împotriva bisericii, nu este „puţină vreme” nici în sine, nici comparată cu cei 4000 de ani care au precedat crucificarea. Totuşi, expresia aceasta ar trebui să fie înţeleasă pe fundalul desfăşurării întregii cărţi Apocalipsa, care prezintă a doua venirea lui Hristos ca fiind apropiată (vezi comentariul de la cap. 1,1; vezi cap. 22,20). Dacă Isus vine „curând”, atunci vremea disponibilă pentru lucrarea lui Satana este „puţină”. Vezi comentariul de la cap. 17,10.

Deschide Biblia