2 Samuel 22:51 51El dă mari izbăviri împăratului Său şi arată milă unsului Său: lui David şi seminţei lui, pentru totdeauna.”

Mari izbăviri (engl. tower of salvation). Psalmul 18,59 redă: El dă mari izbăviri împăratului Său. Înţelesul este clar: Domnul dă plinătatea mântuirii Sale împăratului, acordându-i chiar biruinţe mai mari asupra vrăjmaşilor lui.

Seminţei lui. Se pare că este o referire la profeţia lui Natan din cap. 7,12-16, că după ce David avea să adoarmă, Domnul îi va ridica o sămânţă după el şi va statornici tronul împărăţiei sale pentru totdeauna. Pentru această mare îndurare, David Îi mulţumeşte acum lui Dumnezeu. Întregul psalm este un măreţ imn de laudă şi de mulţumire, o frumoasă şi sinceră exprimare a încrederii lui David în Dumnezeu că Domnul îi va da împărăţia lui şi seminţei lui pentru veşnicie.

ELLEN G. WHITE COMENTEAZĂ:

36 Ev 639; ML 53; TM 104; 3T 477

Deschide Biblia