2 Petru 3:10 10Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.

Ziua Domnului. Aceeaşi cu ziua lui Dumnezeu (v. 12). Vezi comentariul de la Faptele Apostolilor 2,20; Filipeni 1,6; 1 Tesaloniceni 5,2.

Va veni. În versiunea greacă verbul este aşezat într-o poziţie accentuată. Este dincolo de orice îndoială că ziua Domnului va veni.

Hoţ. Gr. kleptes (vezi comentariul de la Ioan 10,1). Aceeaşi ilustraţie este folosită şi de Isus (Matei 24,43), de Pavel (1 Tesaloniceni 5,2) şi de Ioan (Apocalipsa 3,3; 16,15), pentru a sublinia revenirea pe neaşteptate a Domnului. Cel care doreşte să fie mântuit trebuie să fie în relaţii bune cu Dumnezeu, înainte ca ziua Domnului să sosească, deoarece atunci nu va exista posibilitatea de a se pocăi.

[Noaptea, KJV]. Dovezile textuale favorizează omiterea acestui cuvânt.

În ziua aceea. Adică în ziua Domnului.

Cerurile. Vezi comentariul de la v. 5.

Vor trece. Gr. parerchomai, a trece, a pieri (compară cu Matei 5,18; 24,35; Apocalipsa 21,1). Cu trosnet. [Cu zgomot mare, KJV]. Gr. rhoizedon, un adverb onomatopeic, arătând

zgomotul făcut de aripile păsărilor sau de un obiect care se mişcă rapid prin aer. Probabil că Petru foloseşte cuvântul pentru a sugera sunetul produs de flăcări.

Trupurile cereşti. [Elementele naturii, KJV]. Gr. stoicheia, lucruri aranjate în şiruri, folosit cu privire la literele alfabetului, aşezate în rânduri; şi mai târziu cu privire la corpurile cereşti, soarele, luna şi stelele (vezi comentariul de la Galateni 4,3). E probabil, dacă nu chiar sigur, că Petru vorbeşte aici despre elementele fizice din care e compusă lumea noastră, care în ziua din urmă vor fi topite de focul purificator.

Topi. Gr. luo, în general tradus a se descompune, dar este tradus a strica în v. 11 şi a topi în v. 12, în sensul de a dezmembra sau a dărâma. Ideea de a topi este fără îndoială derivată din folosirea cuvintelor mare căldură.

De mare căldură. Gr. kausoo, un termen medical, a fi ars de febră, prin urmare aici şi în v. 12, a arde. Pentru a vedea legătura dintre căldură, foc şi revenirea lui Hristos, vezi comentariul de la Psalmi 50,3; Maleahi 4,1; 2 Tesaloniceni 1,8; vezi şi comentariul de la Apocalipsa 20,9; etc.

Pământul, cu tot ce este pe el. Adică toate cele de pe pământ, lucrările oamenilor şi natura.

Va arde. [Vor fi arse, KJV]. Dovezile textuale sunt împărţite între exprimarea aceasta şi vor fi găsite. Verbul va arde se potriveşte cu contextul, dar şi cealaltă expresie este posibilă, sugerând ideea că va fi descoperită şi arătată înaintea universului lipsa de valoare a celor pământeşti, materiale.

Deschide Biblia