2 Petru 1:10 10De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.

De aceea ... cu atât mai mult. Adică, având în vedere întregul plan schiţat în v. 3–9,

destinatarii acestei epistole ar fi trebuit să dea mai multă atenţie problemei mântuirii.

Fraţilor. Folosind acest cuvânt, apostolul se pune în aceeaşi categorie cu cei cărora le scrie.

Căutaţi. [Străduiţi-vă, KJV]. Gr. spondazo, a se strădui, a se osteni, implicând de obicei

grabă. Apostolul înţelegea rolul important al lui Hristos în mântuirea omului, dar dorea să-i facă pe

credincioşi atenţi la datoria de a conlucra cu agenţii divini.

Chemarea. Vezi comentariul de la Romani 8,30; Filipeni 3,14.

Alegerea. Vezi comentariul de la Romani 9,11.

Să vă întăriţi. Gr. bebaios, stabil, tare, fixat. Chemarea şi alegerea Îi aparţin lui Dumnezeu (1 Petru 1,2; 2,21), dar este posibil ca omul să facă zadarnic harul lui Dumnezeu (Galateni 2,21). Aşadar credinciosul trebuie să-şi ducă până la capăt mântuirea cu frică şi cutremur (Filipeni 2,2). Atunci va îndeplini, cu siguranţă, ceea ce Dumnezeu a dorit şi a făcut deja posibil.

Aluneca. [Cădea, KJV]. Sau poticni. Apostolul nu dă de înţeles că cel care urmează sfatul său nu va cădea niciodată în păcat, ci că nu va pierde chemarea şi alegerea lui Dumnezeu. S-ar putea să păcătuim, dar vom birui păcatul şi nu vom cădea cu totul din har, nu vom pierde dreptul la mântuire cu condiţia, fireşte, să împlinim condiţiile pe care le trasează apostolul (vezi comentariul de la 1 Ioan 3,6–9).

Deschide Biblia